Google classroom стаи за онлайн обучение по спорт – теория – доц. Анна Божкова дпн

За въпроси и обратна връзка по всяко време може да се обръщате към водещия ви преподавател, уточнявайки името си, факултет, курс, група.

доц. Анна Божкова дпн – a.bozhkova@deos.mu-sofia.bg  Тел: 0888309890

ЗАГЛАВИЕЛИНК КЪМ ТЕСТА
Тема 1 : Кратка история,същност и значение на волейболната играТЕСТ ЧЕТВЪРТА СЕДМИЦА
Тема 2 : Основни елементи на волейболната техникаТЕСТ ПЕТА СЕДМИЦА
Тема 3 : Класификация на упражненията, които се прилагат в отделните части на волейболното занимание. Упражнения за усъвършенстване на двигателните качества и технико-тактическите умения на студентитеТЕСТ ШЕСТА СЕДМИЦА
Тема 4 : Правилознание по волейбол. Част 1ТЕСТ СЕДМА СЕДМИЦА
Тема 5 : Правилознание по волейбол. Част 2ТЕСТ ОСМА СЕДМИЦА
Тема 6 : Правилознание по волейбол. Част 3ТЕСТ ДЕВЕТА СЕДМИЦА
Тема 7 : Тактика и тактическа подготовка (Част I)ТЕСТ ДЕСЕТА СЕДМИЦА
Тема 8 : Тактика и тактическа подготовка (Част II)ТЕСТ ЕДИНАДЕСЕТА СЕДМИЦА
Тема 9 : Тактика и тактическа подготовка (Част III)ТЕСТ ДВАНАДЕСЕТА СЕДМИЦА
Тема 10 : Основни двигателни качества и проявлението им във волейболаТЕСТ ТРИНАДЕСЕТА СЕДМИЦА