Scientific research sector Sport
доц. Анна Божкова дп
Заглавие
ст. пр. Владимир Иванов, доктор
ДОКЛАД "ИЗСЛЕДВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕНИС В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ" - 5ти международен научен конгрес „Спорт, стрес, адаптация“ НСА 2010 197стр. 1310-3393
ст. пр. Петя Славчева, доктор
Заглавие
ст. пр. Жасмин Цанкова, доктор
Заглавие