External education sector sport
ИЗНЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ ОРГАНИЗИРАНО ОТ ДЕОС
ПЛАЖНИ И ВОДНИ СПОРТОВЕ
За да се спази принципът на непрекъснатост във ваканционно време ДЕОС организира за студентите изнесено обучение по спорт. Организираните курсове по плажни и водни, т. е. при различни природни условия, дават възможност освен да се изградят съответните качества, да се повиши устойчивостта на организма към климатичното въздействие, а именно използват се слънцето, въздухът и водата като средство за закаляване.

 

Хорариум: 30 часа (6 упражнения по 5 академични часа.)
Период на обучение: м. Юли – м. Август

СКИ
Ски спортът е достъпен и подходящ за всички възрасти. Първите контакти на студентите със ските могат да бъдат, както от най-ранна възраст, така и при започването на висшето си образование. Началното обучението на студентите в повечето случаи се провежда в условията на изнесено обучение в планината през зимата. За провеждането и организацията на безопасно обучение от съществено значение са използването на най-достъпните и добре подбрани методи, средства и добра екипировка.

Хорариум: 30 часа (6 упражнения по 5 академични часа.)
Период на обучение: м. Януари – м. Февруари

ПЛАНИНАРСТВО
Движението и спорта сред природата и ползата от туризма са причина хората все по-често да се отправят към планините. Туризмът във високата планина води до някои положителни функционални промени в човешкия органиъм: укрепва мускулатурата, подобрява вентилацията на белите дробове, укрепва сърдечния мускул, стимулира се кръвообращението и др. Естествените природни фактори (чист въздух, слънце, надморска височина) имат закалителен ефект и благоприятно въздействат върху човешкия организъм. Заниманията по туризъм са мощен фактор за въздействие върху студентите.

Хорариум: 30 часа (6 упражнения по 5 академични часа.)
Период на обучение: м. Януари – м. Февруари

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ СЕКТОР СПОРТ