Bulgarian language curricula

Bulgarian language curricula for 2021/2022 year

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОГРАМАТАИЗТЕГЛЯНЕ
ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ ПРЕЗ ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГОДИНА В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС НА ОБРАЗОВАТЕЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР” - „ Социализация в българска езикова среда за студенти, подготвящи се за следване на английски език ”
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „МЕДИЦИНА” - „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ (обучаващи се на български език)“
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА “МЕДИЦИНА” - „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ (обучаващи се на английски език)“
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” - „Български език за чуждестранни студенти, обучаващи се на български език“
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” - „Български език за чуждестранни студенти, обучаващи се на английски език“
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ФАРМАЦИЯ” - „Български език за чуждестранни студенти, обучаващи се на български език“
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ФАРМАЦИЯ” - „Български език за чуждестранни студенти, обучаващи се на английски език“
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „МЕДИЦИНА” - „Българска анатонична терминология”
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „МЕДИЦИНА” И „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ - „PowerPoint презентация на български език“
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СПЕЦИАЛНОСТИ „МЕДИЦИНА” И „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ - „Клиничен български език”
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” - „ Комуникацията лекар-пациент“