Google classroom стаи за онлайн обучение по спорт – теория – доц. Анна Божкова дпн

За въпроси и обратна връзка по всяко време може да се обръщате към водещия ви преподавател, уточнявайки името си, факултет, курс, група.

доц. Анна Божкова дпн – a.bozhkova@deos.mu-sofia.bg  Тел: 0888309890