Учебни програми по латински език

Учебни програми Сектор „Латински език“ за учебната 2023/2024 година

Уважаеми посетители, ако при изтеглянето на някоя от програмите получите следния екран:

това е в следствие на политиката за сигурност на Google Chrome. За да завършите успешно свалянето на PDF файловете е необходимо да натиснете върху бутона Advanced и да кликнете върху Proceed to deos.mu-sofia.bg (unsafe). ДЕОС гарантира, че PDF файловете не са вредоносни и по никакъв начин няма да застрашат Вашата сигурност.

ЗАГЛАВИЕ НА ПРОГРАМАТАИЗТЕГЛЯНЕ
УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДМЕТА ЛАТИНСКИ ЕЗИК С МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ МЕДИЦИНА И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ФАРМАЦИЯ” - „ЛАТИНСКИ ЕЗИК И ФАРМАЦЕВТИЧНА ТЕРМИИНОЛОГИЯ“
СВОБОДНО ИЗБИРАЕМ МОДУЛ - ЛАТИНСКИ ЕЗИК - "ЗДРАВЕ И БОЛЕСТ В АНТИЧНИЯ СВЯТ"