Предоставени услуги от ДЕОС съгласно решение на МС 704/05/10/2018 Приложение 4

Във връзка с решение на МС 704/05/10/2018 Приложение 4 публикуваме образоватлните услуги и документи, които предоставя ДЕОС.

Примерен образец на уверенията и свидетелствата, които ДЕОС издава

Такси за прием на студенти за подготвителната година :

Български език 3618,29 лв. на семестър
Английски език 4693,99 лв. на семестър

Таксите се заплащат в администрацията на департамента след предварително подадени и одобрени от Деканата документи.

Банковата сметка за превод на таксите към ДЕОС МУ-София :

IBAN сметка BD19BPBI79403163979501
BIC код БНБ BPBIBGSF

Бележката от банката трябва да съдържа:
-трите име на студента
-повод на плащане

Сумата се заплаща по левовата равностойност на таксата в евро по курса на БНБ към деня на плащането.