Google classroom стаи за онлайн обучение по спорт – теория – гл.ас Петя Славчева, доктор

За въпроси и обратна връзка по всяко време може да се обръщате към водещия ви преподавател, уточнявайки името си, факултет, курс, група.

гл.ас. Петя Славчева, докторp.slavcheva@deos.mu-sofia.bg  Тел: 0889294769

ЗАГЛАВИЕЛИНК КЪМ ТЕСТОВЕТЕ
Тема 1 : НАСОКА И СТРУКТУРА НА ДВИГАТЕЛНАТА АКТИВНОСТТЕСТ ЧЕТВЪРТА СЕДМИЦА
Тема 2 : ПРОГРАМАТА„КОМБИНИРАНА ФИТНЕС ГИМНАСТИКА”ТЕСТ ПЕТА СЕДМИЦА
Тема 3 : КОМПЛЕКС ЗА САМОСТОЯТЕЛНО ЗАНИМАНИЕТЕСТ ШЕСТА СЕДМИЦА
Тема 4 : КОМПЛЕКС ЗА САМОСТОЯТЕЛНО ЗАНИМАНИЕТЕСТ СЕДМА СЕДМИЦА
Тема 5 : КОМПЛЕКС ЗА САМОСТОЯТЕЛНО ЗАНИМАНИЕТЕСТ ОСМА СЕДМИЦА
Тема 6 : КОМПЛЕКС ЗА САМОСТОЯТЕЛНО ЗАНИМАНИЕТЕСТ ДЕВЕТА СЕДМИЦА
Тема 7 : КОМПЛЕКС ЗА САМОСТОЯТЕЛНО ЗАНИМАНИЕТЕСТ ДЕСЕТА СЕДМИЦА
Тема 8 : КОМПЛЕКС ЗА САМОСТОЯТЕЛНО ЗАНИМАНИЕТЕСТ ЕДИНАДЕСЕТА СЕДМИЦА
Тема 9 : КОМПЛЕКС ЗА САМОСТОЯТЕЛНО ЗАНИМАНИЕТЕСТ ДВАНАДЕСЕТА СЕДМИЦА
Тема 10 : КОМПЛЕКС ЗА САМОСТОЯТЕЛНО ЗАНИМАНИЕТЕСТ ТРИНАДЕСЕТА СЕДМИЦА