Google classroom стаи за онлайн обучение по спорт – теория – гл.ас Петя Славчева, доктор

За въпроси и обратна връзка по всяко време може да се обръщате към водещия ви преподавател, уточнявайки името си, факултет, курс, група.

гл.ас. Петя Славчева, докторp.slavcheva@deos.mu-sofia.bg  Тел: 0889294769