Google classroom стаи за онлайн обучение по спорт – теория – ст.пр Владимир Иванов, доктор

За въпроси и обратна връзка по всяко време може да се обръщате към водещия ви преподавател, уточнявайки името си, факултет, курс, група.

ст.пр. Владимир Иванов, докторv.ivanov@deos.mu-sofia.bg  Тел : 0888207474

ЗАГЛАВИЕЛИНК КЪМ ТЕСТ
Тенис на маса - Фармация първи курс / Избираеми курсове (модули)
Тема 1 : Кратка история на тенис на масаТЕСТ ЧЕТВЪРТА СЕДМИЦА
Тема 2 : Правила, екипировка и оборудване в тениса на масаТЕСТ ПЕТА СЕДМИЦА
Тема 3 : Начално обучение на техниката основните и специфични удари в тенис на масаТЕСТ ШЕСТА СЕДМИЦА
Тема 4 : Начално обучение на сервис в тениса на масаТЕСТ СЕДМА СЕДМИЦА
Тема 5 : Тактика на играта по единичноТЕСТ ОСМА СЕДМИЦА
Тема 6 : Тактика на играта по двойкиТЕСТ ДЕВЕТА СЕДМИЦА
Тема 7 : Физическа подготовка в тениса на масаТЕСТ ДЕСЕТА СЕДМИЦА
Избираем курс (модул) - ПЛАНИНАРСТВО
Тест 1 : Планински туризъм - история на туризмаТЕСТ ПЪРВА СЕДМИЦА
Тест 2 : Планински туризъм - същност, особености и диверсификация на видовете планински туризъмТЕСТ ВТОРА СЕДМИЦА
Тест 3 : Организация и управление на планинския туризъм. История на туризма в България.ТЕСТ ТРЕТА СЕДМИЦА
Тест 4 : Правила за безопасност при планински туризъмТЕСТ ЧЕТВЪРТА СЕДМИЦА
Тест 5 : Етапи на развитие на планинския туризъм в БългарияТЕСТ ПЕТА СЕДМИЦА
Тест 6 : Планински туризъм на ВитошаТЕСТ ШЕСТА СЕДМИЦА
Тест 7 : Първа помощ и препоръки за правилно поведение в планинатаТЕСТ СЕДМА СЕДМИЦА