Google classroom стаи за онлайн обучение по спорт – теория – гл. ас. Владимир Иванов, доктор

За въпроси и обратна връзка по всяко време може да се обръщате към водещия ви преподавател, уточнявайки името си, факултет, курс, група.

ст.пр. Владимир Иванов, докторv.ivanov@deos.mu-sofia.bg  Тел : 0888207474