Google classroom стаи за онлайн обучение по спорт – теория – ст. пр. Жасмин Цанкова, доктор

За въпроси и обратна връзка по всяко време може да се обръщате към водещия ви преподавател, уточнявайки името си, факултет, курс, група.

ст.пр. Жасмин Цанкова, докторj.tsankova@deos.mu-sofia.bg Тел: 0898677473

ЗАГЛАВИЕЛИНК КЪМ ТЕСТА
Тема 1 : История и развитие на баскетболната игра.ТЕСТ ЧЕТВЪРТА СЕДМИЦА
Тема 2 : ПравилаТЕСТ ПЕТА СЕДМИЦА
Тема 3 : Техника на баскетболната игра. Основни понятия, класификация. Техника в нападение.ТЕСТ ШЕСТА СЕДМИЦА
Тема 4 : Техника в защита.ТЕСТ СЕДМА СЕДМИЦА
Тема 5 : Тактика на баскетболната играТЕСТ ОСМА СЕДМИЦА
Тема 6 : Индивидуална и групова тактика в нападениеТЕСТ ДЕВЕТА СЕДМИЦА
Тема 7 : Физическа подготовкаТЕСТ ДЕСЕТА СЕДМИЦА
Тема 8 : Отборна тактика в нападениеТЕСТ ЕДИНАДЕСЕТА СЕДМИЦА
Тема 9 : Тактика в защита. Индивидуална и групова тактикаТЕСТ ДВАНАДЕСЕТА СЕДМИЦА
Тема 10 : Отборната тактика в защитаТЕСТ ТРИНАДЕСЕТА СЕДМИЦА