Google classroom стаи за онлайн обучение по спорт – теория – гл.ас. Жасмин Цанкова, доктор

За въпроси и обратна връзка по всяко време може да се обръщате към водещия ви преподавател, уточнявайки името си, факултет, курс, група.

ст.пр. Жасмин Цанкова, докторj.tsankova@deos.mu-sofia.bg Тел: 0898677473