Google classroom стаи за онлайн обучение по спорт – теория – ст.пр. Светослав Гайдаров

За въпроси и обратна връзка по всяко време може да се обръщате към водещия ви преподавател, уточнявайки името си, факултет, курс, група.

ст.пр. Светослав Гайдаровs.gaydarov@deos.mu-sofia.bg

ЗАГЛАВИЕЛИНК КЪМ ТЕСТ
Тенис - Фармация първи курс / Избираем курс (модул)
Тема 1 : Кратка история тенисаТЕСТ ЧЕТВЪРТА СЕДМИЦА
Тема 2 : Правила на играта тенис, тенис екипировка и оборудванеТЕСТ ПЕТА СЕДМИЦА
Тема 3 : Начално обучение на техниката на основните удари в тенисаТЕСТ ШЕСТА СЕДМИЦА
Тема 4 : Начално обучение на сервис, удари от въздуха и специфични удари в тенисаТЕСТ СЕДМА СЕДМИЦА
Тема 5 : Тактика при игра поединичноТЕСТ ОСМА СЕДМИЦА
Тема 6 : Тактика при игра по двойкиТЕСТ ДЕВЕТА СЕДМИЦА
Тема 7 : Физическа подготовка на тенисистаТЕСТ ДЕСЕТА СЕДМИЦА
Избираем курс (модул) - ПЛАНИНАРСТВО
Тест 1 : Планински туризъм - история на туризмаТЕСТ ПЪРВА СЕДМИЦА
Тест 2 : Планински туризъм - същност, особености и диверсификация на видовете планински туризъмТЕСТ ВТОРА СЕДМИЦА
Тест 3 : Организация и управление на планинския туризъм. История на туризма в България.ТЕСТ ТРЕТА СЕДМИЦА
Тест 4 : Правила за безопасност при планински туризъмТЕСТ ЧЕТВЪРТА СЕДМИЦА
Тест 5 : Етапи на развитие на планинския туризъм в БългарияТЕСТ ПЕТА СЕДМИЦА
Тест 6 : Планински туризъм на ВитошаТЕСТ ШЕСТА СЕДМИЦА
Тест 7 : Първа помощ и препоръки за правилно поведение в планинатаТЕСТ СЕДМА СЕДМИЦА