Google classroom стаи за онлайн обучение по латински език – доц. Ирена Станкова, доктор

За въпроси и обратна връзка по всяко време може да се обръщате към водещия ви преподавател, уточнявайки името си, факултет, курс, група.

доц Ирена Станкова, доктор i.stankova@deos.mu-sofia.bg

TeacherGoogle ClassroomTeacher e-mail
Доц. Ирена СтанковаЛатински език - Дентална медицина 1 курс - 5, 6 грi.stankova@deos.mu-sofia.bg
ст. пр Мина ПетроваЛатински език - Дентална медицина 1 курс - 1, 2, 7, 8 грm.petrova@deos.mu-sofia.bg
пр. Анастасия ДелчеваЛатински език - Дентална медицина 1 курс - 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 грa.delcheva@deos.mu-sofia.bg
Assoc. prof. Iren StankovaLatin language - Dental medicine 1 Year - 20, 22, 27 groupsi.stankova@deos.mu-sofia.bg
Е. MarinovaLatin language - Dental medicine 1 Year - 17, 19, 21, 23, 25, 26 groupse.marinova@deos.mu-sofia.bg
L. DomaradskaLatin language - Dental medicine 1 Year - 18, 24, 28 groupsl.domaradzka@deos.mu-sofia.bg
доц. Ирена СтанковаЛатински език - Медицина 1 курс - 5, 21 грi.stankova@deos.mu-sofia.bg
ст. пр. Мина ПетроваЛатински език - Медицина 1 курс - 3, 8, 9, 20, 23, 25, 26 грm.petrova@deos.mu-sofia.bg
пр. Анастасия ДелчеваЛатински език - Медицина 1 курс - 1, 4, 10, 12, 30 грa.delcheva@deos.mu-sofia.bg
ст. пр. Василка Николова, докторЛатински език - Медицина 1 курс - 7, 11, 14, 16, 18, 22, 28 грv.nikolova@deos.mu-sofia.bg
ст.пр. Ивелина КолеваЛатински език - Медицина 1 курс - 2, 6, 10, 13, 15, 19, 24, 27, 29 грi.koleva@deos.mu-sofia.bg
Assoc. prof. Iren StankovaLatin language - Мedicine 1 Year - 33, 40, 44, 50, 56, 58, 63, 66 groupsi.stankova@deos.mu-sofia.bg
Vasilka Nikolova PhDLatin language - Мedicine 1 Year - 36, 42, 46, 48, 51, 53, 57, 55, 61, 64 groupsv.nikolova@deos.mu-sofia.bg
L. DomaradskaLatin language - Мedicine 1 Year - 59, 68 groupsl.domaradzka@deos.mu-sofia.bg
Iva KolevaLatin language - Мedicine 1 Year - 34, 41, 47, 62, 37, 67, 71, 65, 69, 54, 60 groupsi.koleva@deos.mu-sofia.bg
Mina PetrovaLatin language - Мedicine 1 Year - 35, 39, 43, 52, 74 groupsm.petrova@deos.mu-sofia.bg
A. DeltchevaLatin language - Мedicine 1 Year - 38, 45, 49, 72, 73, 70 groupsa.delcheva@deos.mu-sofia.bg