Google classroom стаи за онлайн обучение по английски език – гл. ас. Бойка Петкова доктор

За въпроси и обратна връзка по всяко време може да се обръщате към водещия ви преподавател, уточнявайки името си, факултет, курс, група.

гл. ас. Бойка Петкова, доктор b.petkova@deos.mu-sofia.bg

тел. 0878/ 444-512