ст. пр. Екатерина Зоринова Георгиева – преподавател по английски език

Ст. пр. ЕКАТЕРИНА ЗОРИНОВА ГЕОРГИЕВА – преподавател по английски език

Над 20-годишен преподавателски опит по английски език и професионални преводи. Активно участие в разработването на проекти и програми.

Период
2004 г. – досега

Медицински Университет, София – Старши преподавател по английски език към ДЕОСАктивен участник в организацията и провеждането на годишни езикови Универсиади в МУ-София

Участник в разработването и ежегодното актуализиране на учебните програми в сектор “Чужди езици”

Редовен член на комисии за провеждане на изпити по чужд език на докторанти и асистенти

Участва в провеждането на подготвителни курсове по английски език за чуждестранни студенти

Участник в комисии за провеждане на приемни изпити на чуждестранни студенти в МУ-София

2003 –2004 г. Преподавател по английски език към Колеж по телекомуникации, София
1997-2003 г. Учител по английски език към СОУ „Св.св. Кирил и Методий“Преводач към МВР

Образованието и обучение:

ВТУ „Кирил и Методий” – гр. Велико Търново – Специалност:Магистър по Английска филология

Втора специалност: Испански език

СУ „СВ. Климент Охридски“ – Специалност:Кинезитерапия