ст. пр. Василка Николова Георгиева, доктор

ст. пр. Василка Николова Георгиева, доктор

Д-р Василка Николова – магистър по класическа филология и доктор по медицина. Преподава латински език и медицинска терминология и води лекции по медицинска хуманитаристика в три модула “От гения до лудостта”,
“Символите и медицината” и “История на античната медицина”. Преподавала е в Швейцария и Холандия, чела е специален курс "От гения до лудостта" в Международния университет в Дубровник. Член на Борда на АМН (Association
for Medical Humanities), UK, Балканската Асоциация по история и философия на медицината (БАИФМ), носител на наградите „Златна Хипократова клетва“ на БАИФМ и „Неофит Рилски“ на МОН за високи постижения и иновации в образованието. Чела е лекции като почетен гост и е участвала с доклади на десетки международни конгреси и конференции в Италия, Гърция, Великобритания, Германия, Португалия и др., специализирала е теория на обучението в Холандия, Португалия, Гърция и Великобритания. Автор на над
50 публикации (книги, студии, статии и учебници), по-голямата част от който са издадени в САЩ, Великобритания, Италия и др. Сред тях:
1. “Афоризмите на Хипократ (по ръкопис на Й. Е. Шефлер от 1633 г.)” – монография, първото и единствено цялостно произведение на Хипократ с научни уводни глави, оригинален латински текст и български превод, бележки, речник на термините.
2. “The Oedipus myth: an attempt at interpretation of its symbolic systems” – in “Freud and the Forbidden knowledge”, eds. P. Rudnitsky & E. H. Spitz. New York University Press, NY
3. Art vs Death – in: Risk and Regulation at the Interface of Medicine and the Arts, Dangerous Currents, Cambridge
4. Medicine – the Talk of Power. In: Patterson, J. and Kinchington, F.(eds.), Body Talk in Medical Humanities: Whose Language? London
5. Oedipus myth – Knowledge is Power. MS, Sigmund Freud’s Archives. Wien
6. “From Oedipus myth to the legend of Dr. Faust” – MS, University of Amsterdam
7. A Hypothesis on Dichotomic essence of the Hippocratic writings – in: Medizin der Antike, Band 1 – Hippokratische Medizin und antike Philosophie, hrs. R. Wittern und P. Pellegrin, Olms Weidmann, Zürich-New York
8. “Terminologia Medica Latina” – учебник по латински език и медицинска терминология за студенти по медицина и дентална медицина
9. Учебник по латински език и медицинска терминология за медицинските университети “Lingua Latina Medicinalis” – 1 изд. Отворено общество, София, 1994; 5-то поправено и допълнено издание – изд. Гера Арт, София, 2004,2010
10. “Latin for Medicine” – a textbook in medical terminology for students in medicine, Sofia, Mnemosyne Publ. 2011; ново издание, АРСО 2020