пр. Мина Петрова Петрова

Мина Петрова е родена в град Русе през 1987 г. Завършила е НГДЕК „Константин Кирил-Философ”, откъдето се насочва към занимания с Класически езици и култура. Завършва гимназията с профил Латинистика и италиански език. От 2012 г. е магистър по Класическа филология с магистърска теза в областта на римската литература от епохата на Август. Започва преподавателската си дейност през 2010 г. като хоноруван преподавател по латински език в ЦЕОФВС към МУ София. От 2013 г. е назначена като щатен преподавател по Латинска мединска специализирана терминология. Преподава на студентите от специалности: Медицина, Дентална медицина, Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент, Здравен мениджмънт. Сред академичните й интереси са: Медицинска терминология, История на медицината, Целз, Везалий, Медицинска хуманитаристика, Медицина в литературата, Римска поезия, Римска комедия, Теория на литературата и др.

Емейл за контакт с пр. Мина Петрова Петрова : m.petrova@deos.mu-sofia.bg