гл. ас. Петя Славчева-Хинкова, доктор

Ст. пр. Петя Славчева-Хинкова, доктор по педагогика – завършва НСА „Васил Левски” през 2006 г. Притежава магистърска степен по „Спортна психология“ (2008 г.), следдипломна квалификация по Рефлексотерапия, диплома за водно спасяванe и указване на първа помощ от Американския червен кръст. През 2014г. получава научна и образователна степен „доктор“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методи”. Заемала е длъжността „Супервайзър” в High SierraPool, Ню Йорк, САЩ в периода 2008 – 2010 г. От 2011 г. е преподавател в МУ – София, сектор „Физическо възпитание и спорт”, като води занимания по народни танци, плуване и комбинирана фитнес гимнастика. Автор и съавтор е на редица научни разработки, има участия в научни проекти, конгреси и конференции, както в български, така и чуждестранни.