Качество на обучение

Комисия за оценяване и поддържане на качеството на обучение в ДЕОС :

Председател : Доц. Анна Божкова, дн – сектор „Спорт“

Членове:

  1. Доц. Павлина Кънчева – сектор „Български език“
  2. Доц. Ирена Станокова –  сектор „Латински език“
  3. ст. пр. Марияна Бонева – сектор „Чужди езици“
  4. Доц. Цветелина Михайлова – сектор „Медицинска педагогика“
  5. Доц. д-р. Бойко Бонев – ФДМ