nachalna_3jpg

FOR THE ATTENTION OF THE TRANSFERRED STUDENTS

DEAR STUDENTS, PLEASE BE ADVISED OF THE FOLLOWING SCHEDULE OF ALL BULGARIAN LANGUAGE CLASSES FOR THE SECOND AND THIRD YEAR COURSES.
DEPENDING ON WHICH COURSE YOU SHOULD JOIN, SELECT A GROUP AT A TIME CONVENIENT FOR YOU AND WITH REGARD TO YOUR OTHER CLASSES, AND CONTACT THE TEACHER VIA THE EMAIL TO GET AN INVITATION TO JOIN THE CLASSROOM.

DOWNLOAD SCHEDULE OF ALL BULGARIAN LANGUAGE CLASSES FOR THE  2ND AND 3RD YEAR COURSES.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ МФ (1-6 КУРС)

Уважаеми студенти, записването за свободно-избираемите курсове по английски език и за двете нива приключи на 08.10.21 г. Провеждането на курсовете ще започне на 25.10.21 г., чрез одобрената от МУ-София платформа Google Classroom, като графикът на занятията ще бъде съобразен със заетостта на преподавателите и студентите. За тази цел, моля записаните студенти да се свържат със своите преподаватели и уточнят графика на групата си.

Свалете PDF файл с разпределението на групите по нива и преподаватели

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ МФ (I-V КУРС)

Уважаеми студенти, записването за свободно-избираем курс (Модул) – „СПОРТ“ за студентите от МФ от 1ви до 5ти курс ще се извършва през втори (Летен) семестър на учебната 2021/2022 г. чрез онлайн форма на сайта ДЕОС: http://deos.mu-sofia.bg/

ЗАПОВЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ПО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ И СПОРТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/22г

GOOGLE CLASSROOM ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО СЕКТОРИ

GOOGLE CLASSROOM ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ  GOOGLE CLASSROOM ONLINE PREPARATORY ENGLISH COURSES

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ И СЪБИТИЯ НА ДЕОС