СТУДЕНТСКА ЛИНГВИСТИЧНА УНИВЕРСИАДА НА ДЕОС 2023

Департаментът по езиково обучение и спорт, при Медицински университет – София с любезното съдействие на Студентски съвет проведе традиционната Лингвистична Универсиада на 20 май 2023 г. Близо 200 студенти взеха участие в научното събитие и представиха разработките си в следните направления: Медицинска хуманитаристика; Денталномедицински и фармакологични проблеми на английски, немски и френски език; Представяне на медицински знания чрез български език.

           Предстои поместването на сайта на ДЕОС на презентациите по Медицинска хуманитаристика.