Ст.пр. Светлана Атанасова Тодорова

Ст.пр. Светлана Атанасова Тодорова – преподавател по български език

Преподава български език на чуждестранни студенти в МУ-София – Медицински факултет, Факултет Дентална медицина, Фармацевтичен факултет, подготвителните курсове на български и английски език в ДЕОС. Организатор Обучение на ДЕОС. Участва в изготвянето на учебни програми. Съавтор на учебни помагала по български език. Член на изпитни комисии на докторанти и специализанти. Член на изпитната комисия към МОН за установяване владеенето на български език на чуждестранни граждани с медицински специалности. Участва в организацията и провеждането на комбинирания кандидатстудентски изпит по английски/български език, химия и биология за чуждестранни граждани. Образование: СУ „Климент Охридски“ – магистър по българска филология; втора специалност – английски език.

Имейл за контакт със Ст.пр. Светлана Атанасова Тодорова : s.todorova@deos.mu-sofia.bg