Теоретични материали за дистанционно обучение по немски език предоставени от гл. ас. Анета Стоянова Атанасова, доктор