Google classroom стаи за онлайн обучение по български език – доц. Павлина Кънчева, доктор

За въпроси и обратна връзка по всяко време може да се обръщате към водещия ви преподавател, уточнявайки името си, факултет, курс, група.

доц. Павлина Кънчева, докторp.kuncheva@deos.mu-sofia.bg