Модул самоотбрана за бъдещи лекари и медицински персонал – Понеделник 16.00 ч.