ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ИЗБИРАЕМ ПРЕДМЕТ (МОДУЛ) СПОРТ ЗА 2020.2021г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНО ИЗБИРАЕМ КУРС (МОДУЛ) –„СПОРТ“

Уважаеми студенти,

Желаещите да се включат в свободно избираемия курс (модул) – „Спорт“, могат да се записват онлайн чрез формата качена на сайта на ДЕОС (https://deos.mu-sofia.bg/zapisvane-za-izbiraem-modul-sport/), като записването започва от началото на м. Януари 2021 г. Третата и четвъртата седмица на м. Февруари, след като получим програмите за занятията от МФ за втория семестър, ще Ви уведомим за програмата (дните и часовете) за провеждане на занятията по спорт за Летния семестър на уч. 2020/2021 г.

Свободно избираемият курс (Модул) по спорт за Летния семестър е одобрен от Факултетния съвет на МФ и ще се проведе от преподавателите от сектор „Спорт“ към ДЕОС на спортните съоръжения, с които разполагаме на територията на Александровска болница и в близост до университета на базата на СПОРТНА СОФИЯ 2000. Модулът осигурява обучение от 30 учебни часа (1,5 кредит) в рамките на един семестър и важи за цялата учебна година.

Предлагаме следните видове спортове по одобрените програми качени на сайта на Медицински факултет на адрес:
(https://medfac.mu-sofia.com/viewdoc.php?pid=665):

 

                                                                                                                                                                                                                                                    Сектор „Спорт“ при  ДЕОС