Форми за записване за модул чужд език за учебната 2023 г

Модули английски език

Форма за записване за Модул 1 – Английски език за напреднали


Брой свободни места: Модулът е запълнен

Форма за записване за Модул 2 – Специализиран английски език за медицински цели


Брой свободни места: Модулът е запълнен

Модули немски език

Форма за записване за Модул 1 – Немски език като втори чужд език


Брой свободни места: Модулът е запълнен 

Форма за записване за Модул 2 – Немски език за напреднали


Брой свободни места: Модулът е запълнен 

Форма за записване за Модул 3 – Специализиран немски език за медицински цели


Брой свободни места: Модулът е запълнен

Модули френски език

Форма за записване за Модул 1 – Френски език като втори чужд език


Брой свободни места: Модулът е запълнен

Форма за записване за Модул 2 – Френски език за напреднали


Брой свободни места: Модулът е запълнен

Форма за записване за Модул 3 – Специализиран френски език с медицински цели


Брой свободни места: Модулът е запълнен