ХИМИЯ – подготвителен курс представен от Доц. Мая Георгиева, доктор

Решените тестове да бъдат изпращани на доц. М. Георгиева на e-mail: georgm@mail.bg

ЗАГЛАВИЕДАТА / ДЕНФАЙЛ С ЛЕКЦИЯТА
Подготвителен курс по химия - Строеж на атома15.06.2020СВАЛЕТЕ ФАЙЛА КАТО PDF
Подготвителен курс по химия - Периодичен закон и периодична ситема на химичните елементи15.06.2020СВАЛЕТЕ ФАЙЛА КАТО PDF
Подготвителен курс по химия - Химични елементи15.06.2020СВАЛЕТЕ ФАЙЛА КАТО PDF
Подготвителен курс по химия - Химична връзка16.06.2020СВАЛЕТЕ ФАЙЛА КАТО PDF
Подготвителен курс по химия - Оксиди16.06.2020СВАЛЕТЕ ФАЙЛА КАТО PDF
Подготвителен курс по химия - Разтвори17.06.2020СВАЛЕТЕ ФАЙЛА КАТО PDF
Подготвителен курс по химия - Теория на електролитната дисоциация17.06.2020СВАЛETE ФАЙЛА КАТО PDF
Подготвителен курс по химия - TЕСТ 1 - Дата на предаване на теста 19.06.202017.06.2020СВАЛЕТЕ ТЕСТА КАТО PDF
Подготвителен курс по химия - Теория на Брьонстед и Лоури за киселините и основите. Дисоциация на водата. Йонно произведение на водата. Водороден показател.22.06.2020СВАЛЕТЕ ФАЙЛА КАТО PDF
Подготвителен курс по химия - Химично равновесие обратими и необратими химични реакции22.06.2020СВАЛЕТЕ ФАЙЛА КАТО PDF
Подготвителен курс по химия - Катализа. Видове катализа според вида на катализаторите и според вида на системата. Ензимна катализа.22.06.2020СВАЛЕТЕ ФАЙЛА КАТО PDF
Подготвителен курс по химия - Същност на окислително-редукционните процеси22.06.2020СВАЛЕТЕ ФАЙЛА КАТО PDF
Подготвителен курс по химия - Скорост на химичните реакции22.06.2020СВАЛЕТЕ ФАЙЛА КАТО PDF
Подготвителен курс по химия - Термохимия22.06.2020СВАЛETE ФАЙЛА КАТО PDF
Подготвителен курс по химия - TЕСТ 2 - Дата на предаване на теста 24.06.202022.06.2020СВАЛЕТЕ ТЕСТА КАТО PDF