Проф. Анна Божкова, ДН

Проф. Анна Божкова, доктор по педагогика, дпн – завършва НСА „Васил Левски” със специалност волейбол. След успешен конкурс, от 2001 г. е избрана за преподавател в Медицински университет – София, сектор „Физическо възпитание и спорт“, като в същото време е гост-лектор и в други български университети. Притежава диплома за СДК по Аеробика, каланетика и стречинг (2011 г.), образователна и научна степен „Доктор” (2008 г.) и научното звание „Доцент” (2010 г.) по научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на ЛФК).
От 2015 г. е с научната степен „Доктор на науките“ по „Педагогика на обучението по … (Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка“). В периода 1984–1997 г. е активен състезател по волейбол, вкл. на националния отбор по. Има следните по-значими постижения в професионалната спортна кариера: като състезателка на „Левски-Спартак” – София, за периода 1984–1986 год. е два пъти вицешампион с отбора на девойките и два пъти вицешампион с женския отбор. През 1986 г. е шампион. Във ВК „Академик“ – София печели трето място за Купа България и участие на отбора за Купата на Конфедерацията. Като състезател на девическия национален отбор по волейбол е участвала на Световното първенство в Сеулʼ86 – VІ място; Европейско първенство в Софияʼ86 – ІІІ място; три пъти е Балкански шампион и др. Била е състезателка в отборите на „ПАОК”, „АРИС”, „Филатлетикос“ и „ЕАЛ” – Гърция и „Универсидад” – Испания. Преподавателската ѝработа обхваща лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми във ФОЗ при МУ – София по дисциплините„Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка“, „Основна гимнастика“, „Физиология на спортната тренировка“. Води практически занимания по различни спортни дисциплини на студентите от всички факултети на МУ – София и спорт на студенти със здравословни проблеми. Треньор е на представителния отбор по волейбол – мъже на МУ-София. Автор и съавтор е на над 100 научни разработки, от които 2 дисертации, 3 монографични изследвания, 8 учебни пособия, 97 статии в специализиранинаучни списания у нас и в чужбина по теми в областта на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията. Научен ръководител е на двама докторанти, които успешно са защитили дисертационните си трудове. Участва многократно в Световни конгреси, международни научни конференции и симпозиуми в България, Турция, Черна Гора, Македония, Гърция, Сърбия и Румъния. Участва в пет научно-изследователски проекта, на два от които е ръководител.

Имейл за контакт с Проф. Анна Божкова, ДН : a.bozhkova@deos.mu-sofia.bg