ст. пр. Мариана Ангелова Бонева – преподавател по френски език

ст. пр. Мариана Ангелова Бонева

Преподава френска и английска специализирана терминология за съответния факултет (ФДМ, МФ и ФФ) на МУ, София от 1993г. Участва в разработването и ежегодното актуализиране на учебни програми в сектор „Чужди езици“ и е организатор, координатор и редовен член на комисии за провеждане на изпити по чужди езици за докторанти, кандидат- докторанти и асистенти. Участва в комисии за провеждане на приемни изпити на чуждестранни студенти, както и в органзацията и провеждането на годишни езикови универсиади в МУ, София.
През дългогодишната си кариера на преподавател по чужди езици тя е работила като учител по френски език в ГПЧЕ „Проф. Асен Златаров“, Хасково (1981-1987), проподавател във Френски институт за усъвършенстване на ръководни кадри МАРКОМ, София (1989-1991) и хоноруван преподавател по английски език в МУ, София (1991-1993).
Завършва Френска фиология във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново (1977-1981), получава и квалификация за преподавател по английски език от СУ “Св. Климент Охридски”, София (1987-1989). Специализира преподаване на френски език като чужд език в Гренобълския Университет (Université de Grenoble, Faculté des lettres) във Франция (1983-1984), завършва следдипломна квалификация по методика на обучението по чужд език във факултета по Класически и нови фиологии на СУ “Св. Климент Охридски”, София (1982-1983). Повишава своята квалификация в серия от курсове за преподаване на френски и английски език за специфични цели във Френския институт в София и в Европейски Център за Модерни Езици към Съвета на Европа (European Centre for Modern Languages, ECML, of the Council of Europe) в Грац, Австрия. Завършила е Френска гимназия „Ромен Ролан“, Стара Загора.

Контакти:
e-mail: m.boneva@deos.mu-sofia.bg
GSM +359 984 600 061

Имейл за контакт със ст. пр. Мариана Ангелова Бонева : m.boneva@deos.mu-sofia.bg