СТУДЕНТСКА ЛИНГВИСТИЧНА УНИВЕРСИАДА НА ДЕОС 2022

СТУДЕНТСКА ЛИНГВИСТИЧНА УНИВЕРСИАДА НА ДЕОС 2022

Департамент по езиково обучение и спорт, към МУ-София при огромен интерес и в резултат на голям ентусиазъм и значими усилия от страна на организаторите и участниците на 14 май 2022 г. проведе студентска лингвистична олимпиада. В паралелни сесии в зали 2, 3 и 4 на Факултет по дентална медицина, МУ-София се състояха универсиадите по английски и немски езици и конференцията по медицинска хуманитаристика.
Секторите „Чужди езици“ и „Латински език“ на ДЕОС проведоха подготовката и успяха да вдъхновят и мобилизират интереса на приблизително 150 участници – студенти на Медицински университет – София.
Научните събития бяха открити с приветствие на зам. ректора по науката на МУ-София проф. Валентина Петкова, дфн, която подчерта, че в навечерието на празника на славянската писменост и култура е особено знаково провеждането на подобна научна инициатива и открои значението на владеенето на чужди езици за установяване на контакти с чуждестранни колеги, използването на чуждоезична литература и споделянето на научни постижения със световната медицинска общност.
Директорът на ДЕОС проф. Полина Балканска в приветственото си слово поздрави участниците и колегите, които с вдъхновение и научен ентусиазъм осъществиха това значимо за Медицински университет – София събитие.
Всеки участник беше отличен с Грамота. А студентите, чиито проекти бяха най-високо оценени, получиха награди, които бяха осигурени от Студентски съвет.
По Медицинска хуманитаристика наградени са Александър Куновски, МФ, 1 курс и Мартин Кабакчиев, МФ, 1 курс, с презентация на тема: „Връзката между божественото и земното“ (Хермес). Цветомир Кирилов, MФ, 2 курс с презентация на тема: „Антична фармакология. Лечебни растения, дроги и ботаника“ (основни автори, класификации и свойства). Ангелики Колетси, МФ, 4 курс – „A note for the Devil“ (Шуман).
По английски език отличени са: Константин Вълчев, ФДМ; Александра Александрова, ФФ; по немски език – Ива Желязкова, ФФ.
Презентациите на участниците в кратки срокове ще бъдат поместени на сайта на ДЕОС.