Доц. Ирена Боянова Станкова, доктор

Доц. д-р Ирена Станкова е завършила Националната гимназия за древни езици и култури и специалността „Класическа филология“ в СУ „Св.Климент Охридски“. От 1990 г. е хоноруван преподавател по латински език в МУ-София, а от 1995 г. – щатен преподавател. Интересите й са в областта на лексикографията, латинската анатомична терминология и историята на античната медицина.
Автор е на изданията:

Анатомичен латинско-български речник. (2006). Изд. „Медицина и физкултура”, София;

Анатомична терминология за студенти в медицинските специалности (лингводидактически компендиум) (2009). Изд. „Екс-прес”, Габрово;

Анатомичен учебен латинско-български речник (2010). Изд. „Медицина и физкултура”, София;

Анатомичен учебен латинско-български речник (2010). Изд. „Медицина и физкултура”, София;
Анатомичен учебен латинско-български речник; Анатомичен латинско- българско-английски речник. Anatomical dictionary. Latin-Bulgarian-English (2011). Изд. „Медицина и физкултура”, София; Repetitorium Terminologicum Medicinalе (на английски език) (2013). Изд. „Медицина и физкултура”;

на монографията Античното лечебно изкуство според De medicina на Авъл Корнелий Целз.” (2012). Изд. „Изток-Запад”, София;

на учебниците Latin Medical Terminology (2015). Изд. „Изток Запад”, София; Станкова, И., А. Джабарова-Попова.

Латински език. Учебник за медицински специалности(2018). (преработено и допълнено издание на Учебник за медицинските колежи (1998). Изд. „Сиела“, София) Изд. „Изток-Запад”, София;

Латински език. Учебна тетрадка за медицински специалности. Изд. „Изток-Запад”, София; Станкова, И., М. Петрова

Латинска медицинска терминология. Учебник за студенти по медицина и дентална медицина. (2019). Изд. „Изток-Запад”, София;

на преводите Клавдий Гален. Изкуството за запазване на здравето (2014). Превод от латински език, студия, коментари и бележки Ирена Станкова. Изд. „Изток-Запад”, София;

Клавдий Гален. Ars medica. Медицинското изкуство. Най-добрият лекар е също и философ (2018). Превод от латински език, студия и бележки Ирена Станкова. Изд. „Изток-Запад”, София;

Хипократ. Трактати (2020). Превод от старогръцки език, студия и бележки Ирена Станкова. Изд. „Изток-Запад”;

на статии в сборници и списания, участвала е в международни конференции.

Имейл за контакт с Доц. Ирена Боянова Станкова, доктор : i.stankova@deos.mu-sofia.bg