Обръщение на ръководителя на ДЕОС

Скъпи студенти,
Ролята на Департамента по езиково обучение и спорт (ДЕОС) има съществено значение в периода на обучението ви. Професионалният преподавателски екип предоставя качествено образование по чужди езици за български и чуждестранни студенти, което отваря вратите за пълноценно сътрудничество с международната научна медицинска общност и представянето на авторитетни научни форуми на постиженията и разработките на студентите от МУ-София. Придобитите познания по български език на чуждестранните студенти способстват за по-успешната им интеграция в нашето общество. Компетенциите по латински език допринасят за пълнотата на вашата медицинска подготовка. ДЕОС ежегодно провежда Лингвистична универсиада, която е очаквано научно събитие за всички студенти, които демонстрират научните си разработки в областта на Медицинската хуманитаристика, Денталномедицинските и фармакологични проблеми на английски, немски и френски език, Представянето на медицински знания чрез български език.
Спортните активности на ДЕОС изграждат спортния дух, формират физическата култура и сплотяват студентите чрез тренировъчна и спортносъстезателна дейност и изнесено обучение по летни и зимни спортове.
За мен е голяма радост да Ви поздравя по случай новата учебна година и представя обновения сайт на Департамента по езиково обучение и спорт. В него можете да намерите всичките програми, разписания на учебните занятия, информация за лагери, както и много друга полезна информация.

Проф. Добриана Сиджимова, дф, дм
Директор на ДЕОС