понеделник , 21 септември , 2020

Научна дейност сектор медицинска педагогика

Научна дейност медицинска педагогика

Педагогика, втора част – ТЕОРИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО / ДИДАКТИКА

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустр...

Педагогика, Част първа – ТЕОРИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО

Учебник за студентите от ФОЗ, Медицински Университет – София, второ допълнено и преработено издание, София, 2007 г,...