АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ 2023

Уважаеми студенти, с вашето мнение ще помогнете за подобряване на организацията на учебния процес в подготвителната година, провеждана от ДЛТС в МУ-София.
Анкетата е доброволна и анонимна!