Теоретичен тест по спорт – туризъм – четвърта седмица