Теоретичен тест по спорт – тенис на маса – шеста седмица