Теоретичен тест по спорт – комбинирана фитнес гимнастика – пета седмица