Теоретичен тест по спорт – баскетбол – пета седмица