ст.пр. Ирен Кръстева Александрова

Завърщила класическа филология; следдипломна специализация върху история на византийската медицина. Съавтор на учебник Lingua pharmaceutica: Ръководство по фармацевтична терминилогия. Преподава във Фармацевтичен факултет и Медицински колеж, специалност помощник фармацевти.

Контакти
E-mail: irenmi@yahoo.com
Телефон: 0889507085

Имейл за контакт със ст.пр. Ирен Кръстева Александрова : i.aleksandrova@deos.mu-sofia.bg