ст. пр. Ивелина Иванова Колева

ст. пр. Ивелина Иванова Колева

Завършва специалност „Класическа филология“ – СУ – гр. София. Работи като старши преподавател по Латински език към ДЕОС – МУ – гр. София. Преподава Латински език на български и чуждестранни студенти – специалност „Медицина“ и „Дентална медицина“. Като преподавател се стреми да повиши интереса на студентите си към практическото приложение на Латински език и Медицинска терминология. Има за цел е теоретичните познания да бъдат част от практическия им опит като бъдещи специалисти.

Редактор е на учебника за кинезитерапевти „Латински език и терминология“ – автор Василка Николова.
Съавтор е на учебник по Латински език – Lingua Latina – автори Василка Николова Ивелина Колева.
Съавтор е на учебник по Латински език – Тerminologia Medica Latina – автори Василка Николова Ивелина Колева.
Редактор е на учебник по Английски език – Latin for Мedicine – автор Василка Николова.

Контакти:
i.koleva@deos.mu-sofia.bg

Имейл за контакт със ст. пр. Ивелина Иванова Колева : i.koleva@deos.mu-sofia.bg