ст. пр. Ивайло Иванов Томов – преподавател по английски език

Ст. пр. ИВАЙЛО ТОМОВ

Старши преподавател по английски език в катедра „Езикова подготовка и спорт“. Преподава на редовни студенти английска специализирана терминология в областта на медицинските и биологичните дисциплини.

Период
2009 г. – досега Медицински университет, София – старши преподавател по английски език в катедра „Езикова подготовка и спорт“.

Преподава на редовни студенти английска специализирана терминология в областта на медицинските и биологичните дисциплини;

Ръководител на сектор “Чужди езици” към ДЕОС; Участва в изготвянето на учебните програми на сектора; Редовен член на изпитните комисии на докторанти и асистенти.

Участник в комисиите за проверка на приемните изпити по английски език, биология и химия на чуждестранни кандидат -студенти.

Участва в организирането и провеждането на подготвителни курсове за чуждестранни студенти от начинаещи до напреднали, с фокус върху общомедицински теми.

Председател на Комисията за организиране на курсове за преподаватели от Медицинския университет с цел повишаване на езиковите им умения по общ и специализиран английски език;

Преподава български език на чуждестранни студенти;

2007 – 2009 г. Преподавател в езикови училища по напреднал и комуникативен английски език – провежда сесии и семинари на говорим английски език;

Провежда обучителни курсове по TOEFL и IELTS.

Организира и провежда курсове по бизнес английски в международни и български компании.

2004-2007 Работи като представител на британска компания – West Recruitment Limited, за България, за привличане на висш технически персонал за строителни проекти във Великобритания.

В продължение на две години е системен администратор на база данни в същата компания.

1994-2003 г. Административен и търговски директор на българо- нигерийско съвместно дружество Techno-Katagum Limited в Лагос, Нигерия.
1990-1994 г. Организатор на курсове и семинари по фирмен мениджмънт, водени от международни лектори.

Установяване на контакти с бизнес школи и университети в Белгия, Великобритания, Франция и Гърция за обмен на преподаватели и опит в областта на образованието.

Член на редакционния екип на списание „Бизнес Ескорт“, със собствени публикации на следдипломна бизнес тематика.

Образование и обучение:

ВТУ „Кирил и Методий“ – специалност: магистър по английска филология.

Втора специалност: български език и история

Имейл за контакт със ст. пр. Ивайло Иванов Томов : i.tomov@deos.mu-sofia.bg