Резултати от проведената анкета за качество на обучението за учебната 2023 г.