пр. Станиела Тунгарова – преподавател по английски език

Период
Април 2023 г. – досега Медицински университет, София – преподавател по английски език в катедра „Езикова подготовка и спорт“.

Преподава на редовни студенти

2022-април 2023 Преподавател по англиски език в 203 Езикова Гимназия „Св.Методий” Cambridge School Association
2001-2021 Глобул БГ/Теленор България.

Старши специалист договаряне

Провеждане на търгове в обла стта на строително-ремонтни, общи и  финансови дейности

Преговори и договаряне

1996-2001 г. Делта България

Преводач английски/новогръцки език

Началник Отдел Доставки

1993-1996 г. Кока-Кола

Секретар преводач на Общото Събрание

Служител маркетинги продажби