Официално откриване на външните спортни площадки на ДЕОС

Официално откриване на външните спортни площадки на ДЕОС