Лингвистична универсиада на ДЕОС 2024 г.

В съботния почивен ден на 18 май при изключителен интерес от страна на студентите на МУ-София (200 участници) премина успешно традиционната Лингвистична универсиада, организирана от Департаментът по езиково обучение и спорт, при Медицински университет – София с подкрепата на Студентски съвет.

Официални гости на научното събитие бяха Главният секретар на МУ-София д-р Видин Кирков, който поднесе приветствие от Ректора на МУ-София проф. д-р Бойчо Ланджов. Зам. Ректорът проф. Валентина Петкова в обръщението си към студентите обвърза конференцията с предстоящия Ден на българската писменост и култура и изрази възхищението си от любознателността на участниците в събитието. Деканът на Факултет по обществено здраве проф. Александрина Воденичарова в приветственото си слово подчерта ключовия принцип за Споделяне на медицинските и научни успехи на Всеобщата декларация по биоетика и права на човека на ЮНЕСКО и открои необходимостта от владеенето на езици, което е условие за споделяне на научни постижения със световната научна общност. От името на ДЕОС директорът проф. Добриана Сиджимова изрази радостта си от огромния интерес към конференцията и изрази удовлетвореността си от високото ниво на заявените презентации.

В аудитория 2 в Медико-биологичен комплекс на Медицински факултет и в ДЕОС се проведоха Универсиадите по английски и немски езици на тема: „Денталномедицински и фармацевтични проблеми“. Студентите представиха своите разработки, свързани с медицинската терминологична специфика на английски и немски езици.

В препълнената аудитория 2 на МБК се състоя конференцията по „Медицинска хуманитаристика“. Съдържателните и увлекателни презентации бяха разпределени в две сесии. Тъй като интересът към конференцията е огромен, а не е възможно в един ден да се включат всички, организаторите предоставиха възможност на желаещите студенти да презентират разработките си в три последователни седмици в рамките на водения от д-р Василка Николова модул „От гения до лудостта“.