КУПА НА РЕКТОРА – 2024

КУПА НА РЕКТОРА – 2024

За поредна година се проведе ски състезанието „Купа на Ректора“ на Медицински университет-София в Банско. Организатор на спортния зимен празник (зимния лагер и състезанието) е Департамент по езиково обучение и спорт със значимата подкрепа на Студентски съвет.

45 студенти от Медицински факултет, Факултет по дентална медицина,  Фармацевтичен факултет, Факултет по обществено здраве „проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ взеха участие в тазгодишната надпревара. Състезанието се проведе в края на зимния ски лагер на МУ-София. В деня преди голямото събитие, всички участници бяха поканени на техническа конференция, на която бяха подробно инструктирани за начина на провеждане на надпреварата и получиха своите състезателни номера. Ректорът на МУ-София проф. д-р Бойчо Ланджов, който е патрон на събитието, проведе среща със студентите, на която обсъдиха очакванията и впечатленията от обучението и студентския живот в Университета.

На 23 февруари 2024 г. на писта №8 на Шилигарника в Банско, състезанието бе открито със спускане лично от Ректора, проф. д-р Бойчо Ланджов, дм.

В гигантския слалом при жените най-високо на стълбичката се изкачи Анета Христева, ФОЗ, която получи купата от Декана на Медицински факултет проф. д-р Димитър Буланов, дм. На второ място бе класирана Симона Цекова, МФ, която получи наградата си от Декана на Факултет по дентална медицина проф. д-р Божидар Йорданов, дм. Третата позиция бе заета от Любомира Тулийска, ФФ, на която Деканът на Фармацевтичен факултет проф. Александър Златков, дфн връчи купата.

При мъжете „Купа на ректора“ спечели Християн Стойков, ФДМ и получи отличието си от Ректора на МУ-София проф. д-р Бойчо Ланджов, дм. На втора позиция бе Николай Костов, ФДМ, на когото председателят на Общото събрание на МУ-София акад. Ваньо Митев, връчи наградата. На трето място се класира Филип Трендафилов, МФ и бе отличен от Зам. Ректора на МУ-София проф. д-р Каролина Любомирова, дм.

За първи път тази година бе учредена нова категория – „Изгряваща звезда“ за напълно начинаещи скиори, които са усвоили умения за ски в рамките на зимния лагер, организиран от Департамент по езиково обучение и спорт. Призове получиха Йоана Петрова от МФ и Стойчо Шопов от ФФ. Наградите връчиха Деканът на Факултет по обществено здраве „проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ доц. Александрина Воденичарова, дм и Главният секретар на МУ-София д-р Видин Кирков, дм.