ЗАПИСВАНЕ ЗА ИЗБИРАЕМ МОДУЛ ПО СПОРТ ЗА УЧЕБНАТА 2021/22

Уважаеми студенти, групите по избираем курс (модул) – „Спорт“ са запълнени и записването е спряно.